Lịch nghỉ Tết Nguyên Đán 2021
Lịch nghỉ Tết Nguyên Đán 2021
04/01/2021

- Sinh viên bắt đầu nghỉ Tết từ ngày 05/02/2021 đến hết ngày 21/02/2021.

- Sáng thứ 2 ngày 22/02/2021 sinh viên đi học bình thường theo lịch Mydtu.

Chi tiết lịch nghỉ Tết, sinh viên xem file đính kèm.

 

 

-LNTĐ-

Danh sách file đính kèm
adpadmin@dtu.edu.vn