Lịch học K26 - Tuần 12 (19/11/2020 -- 21/11/2020)
Lịch học K26 - Tuần 12 (19/11/2020 -- 21/11/2020)
18/11/2020

Chào các em, lịch tạm thời chưa đưa được lên hệ thống nên các em theo dõi lịch excel này nhé.
Trong file có đính kèm danh sách lớp.


-LNTĐ-

adpmod08@dtu.edu.vn