image
image
Trang chủ | Lịch học K26 - Tuần 12 (19/11/2020 -- 21/11/2020)
Lịch học K26 - Tuần 12 (19/11/2020 -- 21/11/2020)
Lịch học K26 - Tuần 12 (19/11/2020 -- 21/11/2020)
18 | 11 | 2020

Chào các em, lịch tạm thời chưa đưa được lên hệ thống nên các em theo dõi lịch excel này nhé.
Trong file có đính kèm danh sách lớp.


-LNTĐ-

adpmod08@dtu.edu.vn
processing...
Đăng ký xét tuyển
AMERICAN DEGREE PROGRAM
Đã đăng ký thông tin thành công.
Bộ phận tuyển sinh sẽ liên hệ trực tiếp trong thời gian sớm nhất.
Đã có lỗi trong quá trình đăng ký, xin vui lòng kiểm tra lại thông tin và thử lại!
person
phone
email
person_pin_circle
school