image
image
Trang chủ | Thông báo lịch học tạm thời K26-MYDTU chưa update
Thông báo lịch học tạm thời K26-MYDTU chưa update
Thông báo lịch học tạm thời K26-MYDTU chưa update
18 | 10 | 2020

Chào cả lớp!

Hiện tại vì một số lý do lịch MyDTU chưa update kip. Các em xem file excell nhé.

Một số bạn chưa đọc được file excell. Cô thoing báo trước lịch học thứ 2,3 tuần 8 (19,20/10/2020)

Thứ 2: không có lịch

Thứ 3: sáng 7h-10h15 môn IS-DTE. Room 901B, 254 NVL

Chiều 3: 13-15h: môn ENG-141A. Room 901B, 254 NVL

15h15-17h: môn ENG-181A. Room 901B, 254 NVL

Các em theo dõi đi học

Thân ái

Cô Khánh Hoà

adpmod08@dtu.edu.vn
processing...
Đăng ký xét tuyển
AMERICAN DEGREE PROGRAM
Đã đăng ký thông tin thành công.
Bộ phận tuyển sinh sẽ liên hệ trực tiếp trong thời gian sớm nhất.
Đã có lỗi trong quá trình đăng ký, xin vui lòng kiểm tra lại thông tin và thử lại!
person
phone
email
person_pin_circle
school