image
Trang chủ | Chuyển đổi số hiệu phòng học
Chuyển đổi số hiệu phòng học
Chuyển đổi số hiệu phòng học
27 | 03 | 2024

Từ tuần 33 số hiệu các phòng học tại 03 Quang Trung được cập nhật lại, sinh viên chú ý để đi học:

  • Phòng 1403 chuyển thành số 1456
  • Phòng 1404 chuyển thành số 1457

Sinh viên theo dõi Mydtu.
-LNTĐ-

Admin
processing...
Đăng ký xét tuyển
AMERICAN DEGREE PROGRAM
Đã đăng ký thông tin thành công.
Bộ phận tuyển sinh sẽ liên hệ trực tiếp trong thời gian sớm nhất.
Đã có lỗi trong quá trình đăng ký, xin vui lòng kiểm tra lại thông tin và thử lại!
person
phone
email
person_pin_circle
school