image
Trang chủ | Chuyển đổi phòng học
Chuyển đổi phòng học
Chuyển đổi phòng học
18 | 03 | 2024

Bắt đầu 18/03/2024 sẽ có một số lớp học được chuyển sang cơ sở 03 Quang Trung, sinh viên chú ý lịch học - phòng học trên Mydtu. Danh sách các lớp đã được điều chỉnh ở giai đoạn 2 như sau:

-LNTĐ-

Admin
processing...
Đăng ký xét tuyển
AMERICAN DEGREE PROGRAM
Đã đăng ký thông tin thành công.
Bộ phận tuyển sinh sẽ liên hệ trực tiếp trong thời gian sớm nhất.
Đã có lỗi trong quá trình đăng ký, xin vui lòng kiểm tra lại thông tin và thử lại!
person
phone
email
person_pin_circle
school