image
Trang chủ | Hướng dẫn đi học tại tầng 14 - Cơ sở 03 Quang Trung
Hướng dẫn đi học tại tầng 14 - Cơ sở 03 Quang Trung
Hướng dẫn đi học tại tầng 14 - Cơ sở 03 Quang Trung
18 | 03 | 2024


Sinh viên ADP chú ý:

  • Bắt đầu từ 18/03/2024 các bạn sinh viên khi đi học tại cơ sở 03 Quang Trung sẽ để xe và đi chuyển đến phòng học tầng 14 theo sơ đồ này.

Admin
processing...
Đăng ký xét tuyển
AMERICAN DEGREE PROGRAM
Đã đăng ký thông tin thành công.
Bộ phận tuyển sinh sẽ liên hệ trực tiếp trong thời gian sớm nhất.
Đã có lỗi trong quá trình đăng ký, xin vui lòng kiểm tra lại thông tin và thử lại!
person
phone
email
person_pin_circle
school