image
Trang chủ | Lịch thi KTHP tuần 31-32
Lịch thi KTHP tuần 31-32
Lịch thi KTHP tuần 31-32
09 | 03 | 2024


Danh sách dự thi sinh viên tham khảo tại trang website của Phòng Đào tạo Duy Tân - Mục Danh sách thi:

https://pdaotao.duytan.edu.vn/EXAM_LIST_Detail/?lang=VN


-LNTĐ-

Admin
processing...
Đăng ký xét tuyển
AMERICAN DEGREE PROGRAM
Đã đăng ký thông tin thành công.
Bộ phận tuyển sinh sẽ liên hệ trực tiếp trong thời gian sớm nhất.
Đã có lỗi trong quá trình đăng ký, xin vui lòng kiểm tra lại thông tin và thử lại!
person
phone
email
person_pin_circle
school