Danh sách môn học dự kiến trong học kỳ 2 năm học 2020-2021
Danh sách môn học dự kiến trong học kỳ 2 năm học 2020-2021
10/03/2021

Đây là danh sách các môn học dự kiến trong học kỳ 2 năm học 2020-2021. Các em theo dõi những môn nào mình còn nợ môn thì đăng ký học trong tuần này.

adpadmin@dtu.edu.vn