FEEDBACK về môn Introduction to Microeconomics (IS-ECO 151 C) của thầy BENJAMIN ALO
FEEDBACK về môn Introduction to Microeconomics (IS-ECO 151 C) của thầy BENJAMIN ALO
12/01/2021

Thông báo đến các em lớp K25-DLK,

Văn phòng ADP đang cần lấy feedback của các em về Lớp môn IS-ECO 151 C của thầy BENJAMIN ALO.

Các em điền vào form bên dưới nhé.

Deadline: 17/01/2021.

Các em ghi Comments bằng tiếng Việt hoặc tiếng Anh đều được nhé.

Yêu cầu: Tất cả các sinh viên đều phải điền vào form này.

Thanks!

https://forms.gle/iq5Z4xQPiTJvQUN29

adpadmin@dtu.edu.vn