Kê Khai Cư Trú-K26-ADP
Kê Khai Cư Trú-K26-ADP
15/11/2020

Chào các em K26!

Để nắm bắt thông tin của sinh viên trong quá trình học tập tại trường cũng như nơi cư trú, nhà trường yêu cầu các em thực hiện việc khai báo về nơi cư trú trong học kỳ 1 năm học 2020-2021.

Các em điền thông tin về nơi cư trú của mình theo link ở dưới nhé.

Thời hạn: trước ngày 26/10/2020.

Cheers,

https://forms.gle/H5hxXmEMmy679wzVA

adpmod08@dtu.edu.vn