Thông báo lịch học tạm thời K26-MYDTU chưa update
Thông báo lịch học tạm thời K26-MYDTU chưa update
18/10/2020

Chào cả lớp!

Hiện tại vì một số lý do lịch MyDTU chưa update kip. Các em xem file excell nhé.

Một số bạn chưa đọc được file excell. Cô thoing báo trước lịch học thứ 2,3 tuần 8 (19,20/10/2020)

Thứ 2: không có lịch

Thứ 3: sáng 7h-10h15 môn IS-DTE. Room 901B, 254 NVL

Chiều 3: 13-15h: môn ENG-141A. Room 901B, 254 NVL

15h15-17h: môn ENG-181A. Room 901B, 254 NVL

Các em theo dõi đi học

Thân ái

Cô Khánh Hoà

adpmod08@dtu.edu.vn