Thông báo ADP
26/07/2020

Chi tiết sinh viên xem thông báo đính kèm:

18/07/2020

Để tạo điều kiện thuận lợi cho sinh viên trong việc nộp học phí, Trường Đại học Duy Tân đã hợp tác với NH Nông nghiệp và Phát triển Nông chi nhánh Ông Ích Khiêm Nam- Đà Nẵng làm thẻ ATM miễn phí cho sinh viên toàn trường. Trường sẽ tiến hành thu học phí qua ngân hàng bằng thẻ ATM trong thời gian đến. Chi tiết xem file đính kèm.

17/07/2020

Bổ sung hồ sơ nhập học sinh viên K24

17/07/2020

Học bổng dành cho các Lãnh đạo trẻ tương lai đến từ sự hợp tác giữa ASEAN và Trung Quốc.

22/06/2020

Lịch thi chính thức các môn thi tập trung toàn trường. Các môn thi tại lớp sinh viên xem lại các thông báo trước.