Thông báo ADP
14/10/2020

Gửi các em lịch học K26, lịch chính thức sẽ được Phòng Đào tạo cập nhật vào Mydtu của các em trong tuần này.

14/10/2020

Chào các em, Thứ 6 tuần này, 16/10/2020, các em sẽ phải tham gia một bài kiểm tra đầu vào để xếp lớp tiếng Anh.

09/10/2020

Sinh viên thực hiện việc học trực tuyến và học tập trung theo thông báo đính kèm bắt đầu từ 13:00 - ngày 09/10/2020. -LNTĐ-

09/10/2020

𝕆ℝ𝕀𝔼ℕ𝕋𝔸𝕋𝕀𝕆ℕ 𝔻𝔸𝕐 𝟚𝟘𝟚𝟘 - 𝕎𝔼𝕃ℂ𝕆𝕄𝔼 ℕ𝔼𝕎 𝔾𝔼ℕ 𝕂𝟚𝟞 Thời gian: 8h00 – 11h30, Chủ Nhật, ngày 11 tháng 10 năm 2020. Địa điểm: Phòng 1101, Trường Đại học Duy Tân, cơ sở 254 Nguyễn Văn Linh, TP. Đà Nẵng.

03/10/2020

Bổ sung lịch học các khóa và lịch dự kiến K26.

15/09/2020

Sinh viên thuộc các đối tượng trong thông báo đính kèm làm hồ sơ gửi về VP ADP để được giảm học phí năm học 2020-2021.