Thông báo ADP
23/08/2019

THÔNG BÁO ĐỔI LỊCH HỌC LỚP IS-DTE 201 C

13/08/2019

Quy định thu tiền BHYT bắt buộc đối với sinh viên năm học 2019-2020

19/05/2019

Do giảng viên dạy môn IS-STA151 (A,C) đi công tác nên lịch học môn này có thay đổi: Học bắt đầu từ tuần 04 đến tuần 08 (từ 26/082019 đến 28/09/2019), hủy tuần 9. Chi tiết lịch học sinh viên xem file đính kèm.