254 Nguyễn Văn Linh, Đà Nẵng,Việt Nam

CUỘC THI THIẾT KẾ ÁO ĐỒNG PHỤC ADP - "REFRESH YOUR STYLE"

02 Tháng Mười Một, 2021

📌  Đối tượng dự thi: Tất cả sinh viên đã và đang theo học tại chương trình ADP

 

📌 Nội dung bài dự thi

 

Các thí sinh tham gia nộp BÀI DỰ THI GỒM 2 PHẦN:

 

1️⃣ Mẫu Thiết kế: Thiết kế đồng phục cho nam và nữ sinh viên chương trình ADP

 

2️⃣ Thuyết minh: Mỗi mẫu thiết kế kèm một bài thuyết minh về ý nghĩa và ý tưởng của mẫu thiết kế trên áo thun (không quá 200 từ) (bằng tiếng Việt hoặc tiếng Anh)

 

📌 𝐘𝐞̂𝐮 𝐜𝐚̂̀𝐮 𝐛𝐚̀𝐢 𝐝𝐮̛̣ 𝐭𝐡𝐢

 

1️⃣ Không vi phạm các quy định của Nhà nước và pháp luật, đảm bảo tính thuần phong mỹ tục dân tộc

 

2️⃣ Có đặc điểm riêng của chương trình ADP: Logo ADP & Tên chương trình “American Degree Program” (Link: https://bitly.com.vn/0p402k)

 

3️⃣ Màu sắc dựa trên 3 màu sắc chủ đạo của ADP: Trắng – Đỏ – Xanh (có thể tham khảo mã màu Đỏ: #be1e2d, Xanh: #0e2b54, Trắng: #000000)

 

4️⃣ Hình ảnh: nổi bật những biểu tượng của nước Mỹ (tượng nữ thần Tự Do…), trừ CỜ MỸ

 

5️⃣ Thiết kế phải dựa trên chất liệu và form dáng áo polo, chất liệu thun.

 

6️⃣ Mẫu thiết kế không quá phức tạp, phù hợp với đa số nhu cầu của sinh viên, năng động, lịch sự, phù hợp với giảng dạy, học tập và hoạt động và được sử dụng cho cả nam và nữ.

 

7️⃣ Mỗi bài dự thi có ít nhất phải thể hiện được mặt trước và mặt sau của áo (có thể vẽ tay hoặc vẽ trên máy tính)

 

8️⃣ Hình thức thể hiện: ảnh được xuất ở định dạng JPG hoặc PNG (dung lượng tối thiểu 2MB)

 

9️⃣ Tác phẩm dự thi chính chủ và chưa được đăng tải trên bất kì phương tiện truyền thông nào, và tác giả chịu trách nhiệm về bản quyền tác phẩm của mình và bài dự thi sẽ thuộc bản quyền của ADP.

 

📌 𝐁𝐚̀𝐢 𝐝𝐮̛̣ 𝐭𝐡𝐢 𝐯𝐚̀ 𝐭𝐡𝐨̂𝐧𝐠 𝐭𝐢𝐧 𝐜𝐚́ 𝐧𝐡𝐚̂𝐧 đ𝐮̛𝐨̛̣𝐜 𝐠𝐮̛̉𝐢 𝐯𝐞̂̀ https://forms.gle/1rFR5ZcXQPGKD75d6

 

📌 𝐓𝐡𝐨̛̀𝐢 𝐡𝐚̣𝐧 𝐠𝐮̛̉𝐢 𝐛𝐚̀𝐢 𝐝𝐮̛̣ 𝐭𝐡𝐢: bắt đầu từ ngày 3/11/2021 đến hết ngày 16/11/2021

 

📌 𝐂𝐚́𝐜𝐡 𝐭𝐢́𝐧𝐡 đ𝐢𝐞̂̉𝐦:

 

Các bức ảnh dự thi sẽ được đăng tải tại fanpage chương trình ADP là “American Degree Program in Danang”, và sẽ được tính điểm dựa vào:

 

- 70% số điểm từ Ban Giám Khảo

 

- 30% số lượt tương tác của bức ảnh dự thi (sẽ được thông báo sau)

 

📌 𝐆𝐢𝐚̉𝐢 𝐭𝐡𝐮̛𝐨̛̉𝐧𝐠: 1 giải Đặc biệt với phần thưởng tiền mặt trị giá 2,000,000 đồng.

 

--------

 

[English below]

 

ADP-UNIFORM DESIGN COMPETITION - “REFRESH YOUR STYLE”

 

📌 To enter a competition you must be students of ADP (from K21 to K27)

 

📌 Participants must submit the work including 2 parts:

 

1️⃣ Design: Designing Unisex uniforms for ADP students

 

2️⃣ Presentation: Each design includes a presentation on the messages behind your ideas (no more than 200 words) (in Vietnamese or English)

 

📌 Requirements:

 

1️⃣ Do not violate the regulations of the Government and the law, and ensure the purity of national customs

 

2️⃣ Unique features of ADP: Logo & Name “American Degree Program” (URL: https://bitly.com.vn/0p402k)

 

3️⃣ Colors are based on 3 main ones of ADP: White – Red – Blue (Color Codes you may use: Red: #be1e2d, Blue: #0e2b54, White: #000000)

 

4️⃣ Images: prominent symbols of the United States (the Statue of Liberty...), except the USA flag

 

5️⃣ The design must be based on the material of Polo shirt with elastic material.

 

6️⃣ The design is not too complicated, and satisfies most students' needs; be dynamic, polite, suitable for teaching, learning and activities, and used by both men and women.

 

7️⃣ Each entry must show at least the front and back of the shirt (can be drawn by hands or computer)

 

8️⃣ Format: the image is exported in JPG or PNG format (minimum size 2MB)

 

9️⃣ Entries are original and have not been published in any media, and the author is responsible for the copyright of his work and the submission will be under the copyright of ADP.

 

📌 Registration on https://forms.gle/veJcFxozLwFmY2TbA

 

📌 Submission time: from November 3, 2021 to the end of November 16, 2021

 

📌 How to grade:

 

Your pictures and presentation will be posted on ADP's fanpage, "American Degree Program in Danang", and will be scored based on:

 

- 70% of the score from the Jury

 

- 30% of the number of interactions of the contest photo (be announced later)

 

📌 Prize: 1 Grand Prize with a cash prize of 2,000,000 VND.