254 Nguyễn Văn Linh, Đà Nẵng,Việt Nam

“CHÚNG TÔI LÀ SINH VIÊN DU LỊCH…”

12 Tháng Mười, 2021

Một vài chia sẻ đến từ các thành viên của lớp K23 ngành Quản trị du lịch & khách sạn TROY. 

 

Các sinh viên đã cho Admin thấy rõ được rằng dù có bao nhiêu khó khăn, bao nhiêu gian nan thì các bạn ấy vẫn theo đuổi niềm đam mê với ngành công nghiệp "không khói" này.

 

Có câu nói mà Admin khá thích thú muốn dành tặng cho toàn thể các bạn sinh viên "Giữ vững sơ tâm như thuở ban đầu" 

 

CHÚNG TÔI LÀ SINH VIÊN DU LỊCH…

 

❤️ Cách đây 4 năm, chúng tôi đứng ngay tại một trong những ngã rẽ lớn nhất đời mình, hành trang chúng tôi mang theo chỉ với hoài bão và ước mơ, cả sự vô tư, lạc quan của tuổi học trò. Và rồi, “Du lịch – Khách sạn” trở thành quyết định của chúng tôi, trở thành sinh viên mang trước ngực trái của mình nhãn tên sinh viên K23 TROY DLK.

 

Thật thú vị khi chúng tôi chọn viết tiếp chuyến hành trình của mình tại ADP, gửi gắm hành trang tương lai gắn liền với “Du lịch – Khách sạn”, chỉ bởi:

 

1️⃣ “𝘾𝙝𝙪́𝙣𝙜 𝙩𝙤̂𝙞 𝙢𝙪𝙤̂́𝙣!” – Đây không phải là một quyết định bồng bột, hay nhất thời của tuổi trẻ, mà đó còn là tình yêu và niềm đam mê cháy bỏng trong chúng tôi từ rất lâu. Có ai đó từng nói, hãy làm những gì mình thích, bởi chẳng có lý do nào để giải thích tại sao như vậy cả, và hãy sẵn sàng làm tất cả mọi thứ để được làm những thứ mình yêu thích, rồi sau đó yêu những gì mình làm.

 

2️⃣ Chúng tôi nhận thức được rằng, “𝘿𝙪 𝙡𝙞̣𝙘𝙝 – 𝙆𝙝𝙖́𝙘𝙝 𝙨𝙖̣𝙣 𝙩𝙖̣𝙤 𝙣𝙚̂𝙣 𝙩𝙝𝙪̛𝙤̛𝙣𝙜 𝙝𝙞𝙚̣̂𝙪 𝙘𝙝𝙤 𝙠𝙝𝙪 𝙫𝙪̛̣𝙘”. Thật vậy, vào thời điểm đó, du lịch đang tạo nên một “cơn sốt” thật sự với chính lứa cuối 9x của chúng tôi, bởi tiềm năng, lợi thế sân nhà cực kỳ vững chãi, hứa hẹn sẽ bùng nổ hơn rất nhiều trong tương lai. “Du lịch – Khách sạn” còn chính là cầu nối thực hiện sứ mệnh của một “nhà ngoại giao” văn hóa, xã hội, và cả những vốn liến tốt đẹp nhất đến bạn bè năm châu.

 

3️⃣ Và “𝘿𝙪 𝙡𝙞̣𝙘𝙝 – 𝙆𝙝𝙖́𝙘𝙝 𝙨𝙖̣𝙣 𝙘𝙤̀𝙣 𝙘𝙝𝙤 𝙘𝙝𝙪́𝙣𝙜 𝙩𝙤̂𝙞 𝙣𝙞𝙚̂̀𝙢 𝙩𝙞𝙣 𝙫𝙪̛̃𝙣𝙜 𝙫𝙖̀𝙣𝙜 𝙝𝙤̛𝙣 𝙫𝙚̂̀ 𝙩𝙖̀𝙞 𝙘𝙝𝙞́𝙣𝙝 𝙘𝙪̉𝙖 𝙢𝙞̀𝙣𝙝 𝙩𝙧𝙤𝙣𝙜 𝙩𝙪̛𝙤̛𝙣𝙜 𝙡𝙖𝙞”. Chúng tôi cũng giống như các bạn, thích đi đây đi đó, thích mở rộng quan hệ xã hội và giao lưu bạn bè, và mong muốn có một cuộc sống sung túc, thu nhập cao và chính đáng. Chúng tôi tìm thấy câu trả lời đó trong chính nguyện vọng “Du lịch – Khách sạn” - ngành “công nghiệp không khói” giàu tiềm năng, và là một lựa chọn mang đến thu nhập “khủng”, đảm bảo tương lai sung túc cho chúng tôi.

 

🔹 Nhưng nào ngờ, quyết định lựa chọn “Du lịch – Khách sạn” của chúng tôi lại trở nên khó khăn hơn bao giờ hết, vì chính sự ảnh hưởng khủng khiếp của đại dịch. Tuy nhiên, chúng ta vẫn có thể nhìn nhận được rằng, ngành Du lịch tại Việt Nam nói chung vẫn luôn nỗ lực chuẩn bị các điều kiện cần thiết nhất để phục hồi trở lại ngay khi dịch bệnh được kiểm soát, và đặc biệt khi mà thị trường du lịch nội địa đang và sẽ trở thành chủ lực trong phục hồi của ngành du lịch Việt Nam. Và chúng ta có quyền tin tưởng rằng, tương lai của quyết định mà chúng ta đã lựa chọn sẽ vẫn còn đâu đó “ánh sáng nơi phía cuối đường hầm”.

 

❤️ Sau 4 năm học tại ADP, chúng tôi vẫn không hối hận khi chúng tôi đã lựa chọn “Du lịch – Khách sạn”, vì với chúng tôi, đây cũng chỉ là hành trang cho chúng tôi bước tiếp vào đời, nó không quyết định sự thành công hay thất bại, hay thậm chí là cái mác “làm việc trái ngành” như mọi người luôn nghĩ, chúng tôi vẫn sẽ luôn quý trọng nó, những kỹ năng, kiến thức, quan hệ và có cả những kỷ niệm mà chúng tôi đã được vẽ nên trên bức tranh thanh xuân của cuộc đời.

------------------------------

Some sharing from the members of class K23 majoring in Hospitality and Tourism Management - TROY.

 

The students clearly showed to Admin that no matter how many difficulties and hardships, they still pursue their passion for this "smokeless" industry.

 

There is a saying that Admin is quite interested in giving to all students "Keep your heart as it was in the beginning".

 

WE ARE HOSPITALITY AND TOURISM STUDENTS…

 

❤️ 4 years ago, we stood at one of the biggest crossroads in our lives, the luggage we carried with us only with ambitions and dreams, both carefree and optimistic of school age. And then, “Hospitality and Tourism Management” became our decision, becoming a student wearing the student name K23 TROY DLK on our left chest.

 

It was interesting that we to continue our journey at ADP, sending the future baggage associated with "Tourism - Hospitality", only because:

 

1️⃣ “We want to!” – This is not an impulsive, or temporary decision of youth, but it is also a love and passion that has burned within us for a long time. Someone once said, do what you love, because there's no reason why, and be ready to do anything to do what you love, and then fall in love. what I do.

 

2️⃣ We are aware that, “Tourism - Hospitality industry creates a brand for the region”. Indeed, at that time, this industry was creating a real "fever" with our last generation of 9x, because of the potential, extremely solid home field advantage, promising to explode much more. Future. "Hospitality - " is also the bridge to fulfill the mission of a "diplomat" of culture, society, and also the best capital to friends in five continents.

 

3️⃣ And “Tourism - Hospitality gives us more confidence in our finances in the future”. We, like you, love travelling, like expanding our social relationships and making friends; and wish to have a prosperous, high-income and legitimate life. We find that answer in the very aspiration of "Tourism - Hospitality" - a potential "smokeless industry", and an option that brings "huge" income, ensuring a prosperous future. for us.

 

🔹 But unexpectedly, our decision to choose "Tourism - Hospitality" became more difficult than ever, because of the terrible influence of the pandemic. However, we can still see that the tourism industry in Vietnam in general always tries to prepare the most necessary conditions to recover as soon as the epidemic is under control, and especially when the epidemic is . that the domestic tourism market is and will become a key in the recovery of Vietnam's tourism industry. And we have the right to believe that the future of the decision we have chosen will still be somewhere "light at the end of the tunnel".

 

❤️ After 4 years of studying at ADP, we still do not regret when we chose "Tourism - Hotel", because for us, this is just a luggage for us to move on to life, it is not decisive. determine success or failure, or even the label of "working outside the industry" as people always think, we will always cherish it, skills, knowledge, relationships and even memories. that we were painted on the youthful picture of life.