254 Nguyễn Văn Linh, Đà Nẵng,Việt Nam

TRÒ CHUYỆN CÙNG SINH VIÊN DU LỊCH – “LEADERSHIP & CHANGE” MANG LÝ THUYẾT THAY ĐỔI TƯ DUY

06 Tháng Mười, 2021

Đó là cảm nhận của cô nữ sinh duyên dáng mang tên Nguyễn Thị Thảo Nguyên, hiện đang là sinh viên năm cuối chuyên ngành Quản trị Du lịch và Khách sạn tại chương trình ADP, khi chia sẻ cùng ADP về một môn học gây ấn tượng đặc biệt nhất đến bạn.

 

Hãy cùng theo chân ADP khám phá đó là gì nhé! 

 

❇️ Đ𝘰̂́𝘪 𝘷𝘰̛́𝘪 𝘕𝘨𝘶𝘺𝘦̂𝘯, 𝘮𝘰̂𝘯 𝘩𝘰̣𝘤 𝘯𝘢̀𝘰 𝘬𝘩𝘪𝘦̂́𝘯 𝘣𝘢̣𝘯 𝘯𝘩𝘰̛́ 𝘯𝘩𝘢̂́𝘵 𝘵𝘳𝘰𝘯𝘨 𝘴𝘶𝘰̂́𝘵 4 𝘯𝘢̆𝘮 𝘵𝘩𝘦𝘰 𝘩𝘰̣𝘤 𝘵𝘢̣𝘪 𝘈𝘋𝘗?

 

"Có lẽ với mình, môn học gây ấn tượng mạnh nhất, và khiến cách suy nghĩ và tư duy của mình thật sự thay đổi, chính là “Leadership & Change” được giảng dạy bởi cô Uyên Phượng, hay chúng mình thường gọi cô là cô Rachel. Môn học nhằm đào tạo sinh viên trở thành các nhà quản lý có thực lực, có cái nhìn đa chiều trong lãnh đạo, và hiểu biết các nguyên tắc lãnh đạo phát triển bền vững (sustainable leadership) trong Quản trị Du lịch."

 

❇️ 𝘝𝘢̣̂𝘺 𝘤𝘰́ 𝘬𝘺̉ 𝘯𝘪𝘦̣̂𝘮 𝘯𝘢̀𝘰 𝘣𝘢̣𝘯 𝘤𝘢̉𝘮 𝘵𝘩𝘢̂́𝘺 𝘯𝘩𝘰̛́ 𝘯𝘩𝘢̂́𝘵 𝘬𝘩𝘪 𝘩𝘰̣𝘤 𝘮𝘰̂𝘯 𝘯𝘢̀𝘺?

 

"Một câu chuyện “dở khóc dở cười” trong những lần làm bài tập nhóm suốt 4 năm Đại học của mình là lần làm group work. Có thể nói, trong suốt quá trình làm, tụi mình rất cố gắng và đặt nhiều tâm huyết, và thực sự nhóm rất tâm đắc với bài làm của mình. Tuy nhiên, đời không như là mơ, tụi mình đã “đơ người” khi cô phê bình trước lớp - “team ăn chơi” vì một sự nhầm lẫn hay nói đúng hơn là hiểu sai nghĩa của một từ khóa. Điều này khiến cho kế hoạch phát triển của bọn mình trở thành một kịch bản ăn chơi quanh năm suốt tháng.

 

Mặc dù rất buồn vì kết quả không được như mong đợi nhưng tụi mình vẫn rất vui và hạnh phúc sau khi kết thúc khóa học. Vì sao ư? Vì những gì bọn mình được nhận qua môn học này vượt qua những kỳ vọng ban đầu, không phải một điểm số quá cao, quá xuất sắc mà đó chính là những kiến thức chuyên môn, thực tế và những kinh nghiệm quý báu mà cô Rachel đã tích lũy và truyền đạt, trao tặng lại cho tụi mình."

 

❇️ 𝘝𝘢̣̂𝘺 𝘯𝘦̂́𝘶 𝘤𝘰́ 𝘮𝘰̣̂𝘵 𝘭𝘰̛̀𝘪 𝘯𝘰́𝘪 𝘨𝘶̛̉𝘪 đ𝘦̂́𝘯 𝘤𝘰̂, 𝘵𝘩𝘪̀ 𝘣𝘢̣𝘯 𝘴𝘦̃ 𝘯𝘰́𝘪 𝘨𝘪̀?

 

"Thật sự phải gửi lời cảm ơn cô Rachel, vì môn “Leadership & Change” mang tính lý thuyết cao nhưng cô đã cố gắng đưa vào những ví dụ thực tiễn giúp chúng mình áp dụng một cách dễ dàng một cách nhìn đa diện nhiều chiều ở vị trí của một lãnh đạo, điều mà giúp mình đã thay đổi khá nhiều sau môn học. Cảm ơn cô rất nhiều và tụi em chúc cô sẽ ngày càng thành công trên sự nghiệp giảng dạy và nghiên cứu của mình".

 

Cảm ơn cô bạn dễ thương Thảo Nguyên của chúng ta về cuộc trò chuyện này. Và ADP cũng mong rằng bạn cũng sẽ gặp nhiều thành công, may mắn trên con đường học tập và công việc sau này.

___________

 

LITTLE CHAT WITH HOSPITALITY AND TOURISM MANGEMENT STUDENT – “LEADERSHIP & CHANGE” IS THE WAY OF THEORIES CHANGING THE MIND 

 

That is the feeling of a charming female student named Nguyen Thi Thao Nguyen, currently a final year student majoring in Tourism and Hospitality Management at the ADP, when sharing with ADP about an impressive subject.

 

Let's follow ADP to discover what it is

 

❇️ For Nguyen, which subject during the past 4 years has been the most impressive to you?

 

"Perhaps for me, the subject that impressed me the most, and made my way of thinking and thinking really change, was "Leadership & Change" taught by Ms. Uyen Phuong, or we often call her. Ms. Rachel. The course aims to train students to become capable managers, have a multi-dimensional view in leadership, and understand the principles of sustainable leadership in Hospitality and Tourism Management.

 

❇️ So what memories do you have when you study this subject?

 

"A funny story during my 4 years of university is group work. It can be said that, during the process, we tried very hard and put a lot of effort, and the group members really enjoyed their work. However, life was not like a dream, we were "stuck" when she criticized in front of the class - "playing team" because of a mistake or words. Rather than misinterpreting a keyword, which makes our plan become a joke.

 

Although we were very sad because the results were not as expected, we were still very happy and happy after finishing the course. Why? Because what we received through this course exceeded our initial expectations, it was not a score that was too high, that was too excellent, but it was the professional knowledge, practicality and valuable experiences that Ms. Rachel had accumulated and imparted, giving back to us."

 

❇️ So if you had to say something to her, what would you say?

"I really have to thank Ms. Rachel, because "Leadership & Change" is very theoretical but she tried to include practical examples to help us easily apply a multi-faceted perspective in the position of a leader, which helped me change a lot after the course. Thank you very much and we wish you more and more success in your teaching and research career".

 

Thank you to our lovely friend Thao Nguyen for this conversation. And ADP also hopes that you will also have a lot of success and luck in your future study and work path.