254 Nguyễn Văn Linh, Đà Nẵng,Việt Nam

NHỮNG ĐIỀU NHÀ TUYỂN DỤNG MONG CHỜ Ở THẾ HỆ Z TRONG THẾ GIỚI BÌNH THƯỜNG MỚI (PART 1)

17 Tháng Chín, 2021

Thế hệ Z sở hữu khả năng học tập và ứng dụng công nghệ hữu quả, tuy nhiên, điều này là chưa đủ cho một công việc “trong mơ” mà các bạn ấy thường đề cập, bởi môi trường công việc luôn biến đổi không ngừng trong kỷ nguyên 4.0 và cùng với đó những người làm chủ doanh nghiệp cũng đưa ra những đòi hỏi khắt khe hơn đối với nhân sự của mình. Vậy điều gì là ưu điểm vượt trội “ăn điểm” trong mắt các nhà tuyển dụng?

 

🎯 Động lực và mục đích sống

 

Đây là một cụm từ không còn xa lạ với các bạn Gen Z nhưng đây có lẽ là lần đầu tiên nó xuất hiện trong danh sách những điều công ty mong đợi từ ứng viên. Bất cứ thời đại nào khủng hoảng về mục tiêu sống và phấn đấu đều luôn xảy ra, nếu chúng ta không thực sự nắm rõ bản thân, mục đích chúng ta làm việc, điều chúng ta muốn làm, thì chúng ta chẳng thể nào làm tốt được.

 

Đừng bao giờ sợ sai hay lo lắng mục đích của mình chẳng còn hợp thời, những điều này được coi như một “living document”, là muốn cuốn sổ để soi chiếu bản thân và hiệu chỉnh theo thời gian chúng ta trưởng thành. Không nên chần chờ thêm nữa, những bạn trẻ hãy bắt tay vào làm ngay hôm nay!

 

🎯 Từ khóa: “Dấn thân”

 

“Vũ trụ gửi mỗi người chúng ta đến đây là để thực hiện tốt các nhiệm vụ, mà để hoàn thành được nó chúng ta chỉ có thể trở thành phiên bản tốt nhất của bản thân còn nếu chúng ta chỉ lờ đờ và lạc trôi thì chúng ta chẳng thể nào gặt hái được điều gì.” – Chia sẻ bởi diễn giả Thu Hằng hiện đang là Country Category Director tại Unilever Vietnam.

 

Đối với những bạn mới ra trường, các công ty có thể xem nhẹ việc bạn đã có kinh nghiệm việc làm hay chưa tuy nhiên, các nhà tuyển dụng lại đặc biệt chú trọng vào bạn có bao nhiêu trải nghiệm. Bạn đã làm gì vào những năm tháng sinh viên, có dấn thân để mài dũa chính mình hay không. Đây là một trong những điểm được quan tâm hàng đầu bởi thông qua việc tham gia các hội nhóm, các tổ chức hoạt động xã hội sẽ giúp các bạn trẻ có được những kỹ năng mềm cần thiết và xây dựng những nền tảng vững chắc để các bạn tự tin bước vào thị trường việc làm.

 

Bên cạnh đó, làm giàu và thành công chỉ là một nấc thang trong việc phát triển nghề nghiệp. Công ty chú trọng hơn vào những bạn trẻ có khả năng đem đến những giá trị và ý nghĩa cho cộng động hơn là chỉ đơn thuần làm việc.

 

(to be continued…)

 

THINGS RECRUITERS LOOK FOR IN GENERATION Z IN THE NEW NORMAL WORLD (PART 1)

 

Generation Z possesses the ability to learn and apply technology effectively, however, this is not enough for a "dream" job that they often mention, because the work environment is always changing. stopped in the 4.0 era and along with that, business owners also put forward stricter requirements for their personnel. So what is the outstanding advantage that "eats points" in the eyes of employers?

 

🎯 Motivation and life purpose

 

This is a phrase that is no longer unfamiliar to Gen Z friends, but this is probably the first time it appears on the list of things the company expects from a candidate. In any era the crisis of life goals and striving always occurs, if we do not really know ourselves, the purpose we work for, what we want to do, then we cannot do it. good okay.

 

Never be afraid to be wrong or worry that your purpose is no longer suitable, these are considered a "living document", which is to want a notebook to reflect on ourselves and adjust according to the time we grow up. Don't wait any longer, young people let's start working today!

 

🎯 Keyword: "engagement"

 

“The universe sends each of us here to do a good job, to accomplish it we can only become the best version of ourselves, and if we are just lethargic and lost, We can't get anything out of it." – Shared by speaker Thu Hang is currently Country Category Director at Unilever Vietnam.

 

For new graduates, companies may overlook whether you have work experience or not, but employers pay special attention to how much experience you have. What did you do in your student years, did you commit to honing yourself? This is one of the top concerns because by participating in groups, social organizations will help young people acquire the necessary soft skills and build a solid foundation for future development. You can confidently enter the job market.

 

Besides, getting rich and successful is just a ladder in career development. The company focuses more on young people who are able to bring values ​​and meaning to the community rather than simply working.

 

(to be continued…)