254 Nguyễn Văn Linh, Đà Nẵng,Việt Nam

ADP TRÊN HÀNH TRÌNH ĐẾN ASEAN

08 Tháng Tám, 2021

🔰 Từ giai đoạn đầu thành lập đến nay, chương trình ADP vẫn là một trong những cầu nối giúp các bạn sinh viên của mình tiếp cận đến các nền văn hóa và tri thức trên thế giới, không chỉ Mỹ mà còn các quốc gia khác, đặc biệt là cộng đồng ASEAN.

 

🔰 Một trong những điển hình đó là việc tạo ra môi trường, tạo cơ hội cho các bạn sinh viên ADP cũng như sinh viên quốc tế có dịp học tập, thực tập và tìm hiểu văn hóa giữa các nước Philippines, Myanmar, Malaysia, Thái Lan, Indonesia và Việt Nam với nhau.

 

🔰 Những chuyến hành trình giao lưu văn hóa giữa ADP và các trường Đại học trong khu vực ASEAN cũng là những cơ hội mà các bạn sinh viên ADP thể hiện được khả năng thuyết trình hay giao tiếp bằng tiếng Anh trước thầy cô và sinh viên trường bạn.

 

🔰 Các hội nghị, sự kiện và các cuộc thi được tổ chức trong khu vực ASEAN, như ASEAN IN ONE, LEARNING EXPRESS, … là những bệ phóng quan trọng tạo nên thành công của rất nhiều bạn sinh viên ADP các thế hệ.

 

🔰 ADP đã, đang và sẽ luôn luôn cố gắng hết mình trên hành trình cống hiến, duy trì và phát triển sự hợp tác và kết nối, mang cái tên ADP sẽ được biết đến rộng rãi hơn trong khu vực và các quốc gia khác, tạo tiền đề, cơ hội cho các bạn sinh viên Việt Nam tiệm cận với văn hóa, tri thức trên thế giới.

 

HAPPY ASEAN DAY!

 

 

🚀 ADP ON THE JOURNEY TO ASEAN

 

🔰 Since its inception, the ADP program has remained one of the bridges to help its students access cultures and knowledge in the world, not only the US but also other countries. , especially the ASEAN community.

 

🔰 One of those examples is the creation of an environment, creating opportunities for ADP students as well as international students to have the opportunity to study, practice and learn about cultures among the Philippines, Myanmar, Malaysia, Thailand, Indonesia and Vietnam together.

 

🔰 Cultural exchange trips between ADP and universities in the ASEAN region are also opportunities for ADP students to demonstrate their ability to present or communicate in English in front of teachers and students. your school.

 

🔰 Conferences, events and competitions held in the ASEAN region, such as ASEAN IN ONE, LEARNING EXPRESS, are important launchpads for the success of many generations of ADP students.

 

🔰 ADP has been always and will try its best on the journey of dedicating, maintaining and developing cooperation and connection, the image of ADP will be more widely known in the region and other countries , creating a premise and opportunity for Vietnamese students to approach the culture and knowledge in the world.

 

HAPPY ASEAN DAY!