254 Nguyễn Văn Linh, Đà Nẵng,Việt Nam

BÍ KÍP TRỞ THÀNH “THỢ SĂN” HỌC BỔNG ADP

01 Tháng Tám, 2021

Dù có sai với ai đi nữa, nhưng số trời đã định bạn đã là người được chọn để trở thành "THỢ SĂN" học bổng ADP năm 2021.

 

Hãy cùng ADP khám phá bộ bí kíp thần sầu sẽ giúp bạn trở thành tân binh K27-ADP 

 

❇️ Bí kíp 1: "TRUY LÙNG" HỌC BỔNG ❇️

 

ADP tạo điều kiện cho các thế hệ tân sinh viên hằng năm được tiếp cận với nền giáo dục tiên tiến nhất thế giới (Hoa Kỳ) với các loại học bổng sau:

 

♦️ 50 SUẤT HỌC BỔNG TOÀN PHẦN VÀ BÁN PHẦN với tổng trị giá lên đến 18 TỶ ĐỒNG

 

♦️ HỌC BỔNG TIẾNG ANH trị giá 40 TRIỆU ĐỒNG

 

♦️ VOUCHER NHẬP HỌC ONLINE

 

❇️ Bí kíp 2: CÁC "TRANG BỊ" CẦN THIẾT ĐỂ "ĐI SĂN" ❇️

 

♦️ HỌC BỔNG TOÀN PHẦN: có 2 phương thức

 

1️⃣ Thí sinh đoạt giải Nhất, Nhì, Ba trong kỳ thi học sinh giỏi quốc gia hoặc Hội thi khoa học kĩ thuật do Bộ Giáo dục và Đào tạo tổ chức đã tốt nghiệp THPT, có điểm bài thi môn Tiếng Anh từ 7 điểm trở lên (hoặc bằng IELTS từ 5.5 trở lên)

 

2️⃣  Thí sinh có tổng điểm xét tuyển từ 25 điểm trở lên, điểm bài thi môn Tiếng Anh từ 7 điểm trở lên (hoặc bằng IELTS từ 5.5 trở lên)

 

♦️ HỌC BỔNG BÁN PHẦN: có 2 phương thức

 

1️⃣ Thí sinh đoạt giải Khuyến khích trong kỳ thi học sinh giỏi quốc gia hoặc Hội thi khoa học kĩ thuật do Bộ Giáo dục và Đào tạo tổ chức đã tốt nghiệp THPT, có điểm bài thi môn Tiếng Anh từ 6 điểm trở lên (hoặc bằng IELTS từ 5.5 trở lên)

 

2️⃣ Thí sinh có tổng điểm xét tuyển từ 23 điểm trở lên, điểm bài thi môn Tiếng Anh từ 5 điểm trở lên

 

♦️ HỌC BỔNG TIẾNG ANH:

 

Thí sinh có tổng điểm xét tuyển trên 24 điểm và điểm tiếng Anh dưới 5 điểm

 

♦️ E-VOUCHER NHẬP HỌC ONLINE

 

Bên cạnh các phần học bổng có giá trị nêu trên, ADP cũng có những phần E-voucher "nóng hổi" dành cho các bạn nữa đó nhé.

 

Thí sinh hoàn thành thủ tục nhập học và đóng học phí ngay trước ngày 11/08/2021 tại

http://nhaphoc.duytan.edu.vn

 

Lưu ý: E-VOUCHER sẽ KHÔNG ÁP DỤNG trong trường hợp sinh viên đã nhận các học bổng TOÀN PHẦN, BÁN PHẦN hay TIẾNG ANH (đã nêu trên)

 

❇️ Bí kíp 3: THỜI HẠN “SĂN HỌC BỔNG” ❇️

 

1️⃣ Các học bổng TOÀN PHẦN, BÁN PHẦN và TIẾNG ANH sẽ được ưu tiên xét cấp cho những thí sinh đáp ứng đủ điều kiện, đăng ký và nhập học trước 17h00, ngày 30/8/2021.

 

2️⃣ E-VOUCHER sẽ được ưu tiên xét cấp cho những thí sinh đáp ứng đủ điều kiện, đăng ký và nhập học trước ngày 11/8/2021.

 

Bạn ơi hãy tin ADP này và hãy đến lấy đi tại CỔNG TUYỂN SINH 2021: http://adp.edu.vn/form?refe=WEBREF04

_______________

Mọi thông tin chi tiết xin vui lòng liên hệ:

Chương trình học và lấy bằng Mỹ tại Việt Nam

Văn phòng ADP, P.111, 254 Nguyễn Văn Linh, Đà Nẵng.

Điện thoại: 0888.41.41.41

Email: adp@adp.edu.vn

❇️ HOW TO BECOME AN ADP SCHOLARSHIP "HUNTER"❇️

 

No matter who is wrong, you are destined to be the "Hunter" of the ADP scholarship in 2021.

 

Let's discover a set of mysterious secrets with ADP that will help you become a rookie K27-ADP 

 

❇️ Tip 1: "TRACKING" SCHOLARSHIPS ❇️

 

ADP creates conditions for new generations of new students every year to have access to the most advanced education in the world (USA) with the following types of scholarships:

 

♦️ 50 SCHOLARSHIPS with a total value of up to 18 BILLION VND

 

♦️ ENGLISH SCHOLARSHIP worth 40 MILLION VND

 

♦️ E-VOUCHER ONLINE ENROLLMENT

 

❇️ TIP 2: NEEDED "Equipments" for "hunting" ❇️

 

100% SCHOLARSHIP: there are 2 methods

 

1️⃣ The candidate who won the first, second and third prizes in the national competition for excellent students or the science and technology contest organized by the Ministry of Education and Training has graduated from National High school and has an English test score of 7 points or more. up (or with IELTS 5.5 or higher)

 

2️⃣ Candidates with a total score of 25 points or more, an English test score of 7 or higher (or IELTS 5.5 or higher)

 

50% SCHOLARSHIP: there are 2 methods

 

1️⃣ Candidates who have won the Consolation Prize in the national competition for excellent students or the Science and Technology Competition organized by the Ministry of Education and Training have graduated from National High school and have an English test score of 6 or higher (or IELTS 5.5 or higher)

 

2️⃣ Candidates with a total score of 23 points or more in the National High school exam, 5 points or more in the English test

 

♦️ ENGLISH SCHOLARSHIP:

 

Candidates with a total National High school exam score of over 24 points and an English score of less than 5 points

 

♦️ E-VOUCHER ONLINE ENROLLMENT

 

Besides the valuable scholarships mentioned above, ADP also has "hot" E-vouchers for you too.

 

Candidates complete admission procedures and pay tuition fees right before August 11, 2021 at

http://nhaphoc.duytan.edu.vn

 

Note: E-VOUCHER will NOT APPLY in case students have received FULL, PART or ENGLISH scholarships (above).

 

❇️ Tip 3: "SCHOLARSHIP HUNTING" DEADLINE ❇️

 

1️⃣ ALL the scholarships will be given priority to candidates who meet the conditions, register and enroll before 5:00 pm, August 30, 2021.

 

2️⃣ E-VOUCHER will be prioritized for candidates who meet the requirements, register and enroll before August 11, 2021.

 

_______________

For further information please contact:

AMERICAN DEGREE PROGRAM

ADP Office,R.111, 254 Nguyen Van Linh, Da Nang.

Phone: 0888.41.41.41

Email: adp@adp.edu.vn