254 Nguyễn Văn Linh, Đà Nẵng,Việt Nam

THƯ CHÚC MỪNG SINH VIÊN CÓ THÀNH TÍCH XUẤT SẮC TỪ TROY UNIVERSITY

30 Tháng Bảy, 2021

♦️ Phạm Minh Tuấn, K23 chuyên ngành Quản trị Du lịch & Khách sạn - Troy University, là một trong những sinh viên xuất sắc của chương trình ADP. Tuấn là cậu sinh viên chăm chỉ và tài năng đã dành suất học bổng toàn phần cho 4 năm học tại chương trình ADP với số điểm thi THPT QG là 27.5 điểm. GPA 3.4 là điều kiện để duy trì học bổng qua các năm, tuy nhiên Minh Tuấn đã xuất sắc duy trì GPA 4.0 đến thời điểm hiện tại và cùng với đó thì Tuấn đã nhận được thư chúc mừng từ Đại học Troy.

 

♦️ Được biết ngoài thành tích học tập đáng ngưỡng mộ này, Tuấn còn tham gia các cuộc thi và các hoạt động ngoại khoá dành cho sinh viên để phát triển các kỹ năng xã hội và học hỏi từ mọi người. Minh Tuấn thổ lộ rằng câu nói nổi tiếng của tỷ phú Bill Gates: “Nếu bạn sinh ra trong nghèo khó, đó không phải là lỗi của bạn. Nhưng nếu bạn chết trong nghèo khó, thì đó là lỗi của bạn” đã là động lực chính cho những nổ lực vươn lên của bản thân.

 

 

❇️ HONOR LETTER FROM TROY UNIVERSITY TO OUR EXCELLENT STUDENT ❇️

 

♦️  Pham Minh Tuan, K23 majoring in Hospitality, Sport and Tourism Management - Troy University, is one of the excellent students of AMERICAN DEGREE PROGRAM. Tuan is a hard-working and talented student who won a full scholarship for 4 years at ADP with a score of 27.5 in the National High School Exam. GPA 3.4 is a condition to maintain the scholarship over the years, however Minh Tuan has excellently maintained a 4.0 GPA up to the present time and received a congratulatory letter from Troy University.

 

♦️Besides this admirable academic achievement, Tuan has also participated in competitions and extracurricular activities for students to develop social skills and learn from others. Minh Tuan confided that the famous saying of billionaire Bill Gates: "If you were born poor, it is not your fault. But if you die poor, it's your fault" has been the main motivation for his efforts to rise up.

 

_________

For more information please contact:

AMERICAN DEGREE PROGRAM IN VIETNAM

ADP Office, R.111, 254 Nguyen Van Linh, Da Nang.

Phone: 0888.41.41.41

Email: adp@adp.edu.vn