254 Nguyễn Văn Linh, Đà Nẵng,Việt Nam

Thông báo về việc nộp đơn của sinh viên

05 Tháng Tám, 2021

Văn phòng ADP thông báo về việc tiếp nhận và xử lý đơn của sinh viên như sau:

- Đơn học lại, đơn chuyển ngành: Hạn chót nhận đơn đến cuối ngày 27/08/2021.

- Mẫu đơn: Sinh viên lấy tại file đính kèm hoặc liên hệ CVHT.

- Sinh viên nộp đơn qua địa chỉ email Mydtu của sinh viên.

Chi tiết thông báo xem file đính kèm.

 

- LNTĐ -