254 Nguyễn Văn Linh, Đà Nẵng,Việt Nam

THÔNG BÁO V/V CẬP NHẬT TÌNH HÌNH LIÊN QUAN ĐẾN COVID

10 Tháng Năm, 2021

Chào các em,

Thực hiện công văn số 1346/SGDĐT-CTrTT ngày 07/05/2021 của Sở GD-ĐT Thành phố Đà Nẵng về việc báo cáo tình hình cán bộ, giảng viên, nhân viên, học viên và sinh viên liên quan đến dịch Covid-19; Ban chỉ đạo Phòng chống dịch Covid-19 của Trường yêu cầu tất cả sinh viên thuộc diện: F0, F1, F2 và vùng cách ly y tế kê khai thông tin cụ thể.

Yêu cầu tất cả sinh viên thuộc các diện F0, F1, F2, vùng cách ly y tế kê khai thông tin đầy đủ để Lãnh đạo ADP tổng hợp và báo cáo về cho Ban Chỉ đạo.

Link khai báo: https://forms.gle/27Fh3ZC73LG3EpS28