254 Nguyễn Văn Linh, Đà Nẵng,Việt Nam

Lịch học bù môn KC-BUS 444B

29 Tháng Tư, 2021

- Bù lịch sáng thứ 4 - tuần 36 - giờ 234 - Phòng 1102, cơ sở 254 Nguyễn Văn Linh.

- Bổ sung thêm 1 buổi cho đủ 45 giờ: sáng thứ 4 - giờ 234 - tuần 37 - Phòng 1102, cơ sở 254 Nguyễn Văn Linh.

Lịch cụ thể các em theo dõi trên Mydtu.

Cảm ơn.

 

-LNTĐ-