254 Nguyễn Văn Linh, Đà Nẵng,Việt Nam

Lịch học kỹ năng Speaking

29 Tháng Tư, 2021

Lịch hủy và bù lịch học các lớp như sau:

*/- IS-ENG 281 F:

- Hủy thứ 5 - giờ 34 - tuần 35 (29/04/2021) - P.901B, cơ sở 254 NVL.

- Bù thứ 5 - giờ 34 - tuần 40 - P.901B, cơ sở 254 NVL.

*/- IS-ENG 241 F:

- Hủy thứ 5 - giờ 67 - tuần 35 (29/04/2021) - P.903, cơ sở 254 NVL.

- Bù thứ 5 - giờ 67 - tuần 40 - P.903, cơ sở 254 NVL.

*/- IS-ENG 241 H:

- Hủy thứ 5 - giờ 89 - tuần 35 (29/04/2021) - P.903, cơ sở 254 NVL.

- Bù thứ 5 - giờ 89 - tuần 40 - P.903, cơ sở 254 NVL.

Các em theo dõi lịch học cụ thể xem tại Mydtu.

Cảm ơn.

 

 

-LNTĐ-