254 Nguyễn Văn Linh, Đà Nẵng,Việt Nam

Dự kiến lịch thi KTHP - HK2/2020-2021 (giai đoạn 1)

02 Tháng Tư, 2021

Lịch dự kiến thi kết thúc học phần giai đoạn 1 (HK2/2020-2021)

Sinh viên xem và phản hồi về Văn phòng ADP nếu cần biết thêm chi tiết.

Sinh viên hoàn thành học phí trước khi thi 3 ngày.

Lịch thi của ADP được đánh dấu vàng, các lịch khác sinh viên xem trong file đính kèm.

 

-LNTĐ-