254 Nguyễn Văn Linh, Đà Nẵng,Việt Nam

THÔNG BÁO V/V KHAI BÁO NGOẠI TRÚ SINH VIÊN HK 2 NĂM HỌC 2020-2021

31 Tháng Ba, 2021

Trong HK 2 năm học 2020-2021, các em khai báo ngoại trú online tại hệ thống MyDTU (xem hướng dẫn trong file đính kèm) nhé.

- Yêu cầu: tất cả sinh viên đều phải khai báo ngoại trú

- Thời gian thực hiện: từ ngày 29/03/2021 đến ngày 10/04/2021

Lưu ýTrường hợp SV không thực hiện khai báo ngoại trú hoặc khai báo địa chỉ không chính xác, hệ thống sẽ không cho phép sinh viên xem thời khóa biểu cũng như tự đánh giá rèn luyện HK và bộ phận chức năng sẽ yêu cầu CVHT không chấm điểm đánh giá rèn luyện sinh viên và SV nhận điểm 0 (Không) của HK đó.

 

 

-LNTĐ-