254 Nguyễn Văn Linh, Đà Nẵng,Việt Nam

Kiểm tra tiếng Anh đầu vào K26

14 Tháng Mười, 2020

Chào các em,

Thứ 6 tuần này, 16/10/2020, các em sẽ phải tham gia một bài kiểm tra đầu vào để xếp lớp tiếng Anh. Thời gian và địa điểm cụ thể như sau:

- Phòng: 901A, 901B

- Địa điểm: 254 Nguyễn Văn Linh, Đà Nẵng

- Thời gian: 7:00- 11:00

- Kỹ năng kiểm tra: Nghe- Nói- Đọc- Viết

Tất cả các em phải tham gia để được xếp lớp tiếng Anh ở trình độ phù hợp. Bạn nào vắng mặt sẽ được tự động xếp vào cấp độ thấp nhất. Các em vào link event cô tạo để xác nhận tham gia nhé.

Many thanks,