254 Nguyễn Văn Linh, Đà Nẵng,Việt Nam

Học bổng dành cho các Lãnh đạo trẻ tương lai đến từ sự hợp tác giữa ASEAN và Trung Quốc.

17 Tháng Bảy, 2020

 

✨ASEAN-China Young Leaders Scholarship (ACYLS) 2019✨

ACYLS will support nationals from AMS to study for Master or PhD degrees, undertake short-term research programs, and participate in training courses in the People's Republic of China (PRC).

Instruction language: English

‼️ ACYLS provides a full scholarship award covering all program-related expenses including tuition waiver and other school fees, accommodation, round-trip international air fare, comprehensive medical insurance and stipends.

ℹ️ Full information at https://bit.ly/2XwtivS

🎉 Học bổng dành cho các Lãnh đạo trẻ tương lai đến từ sự hợp tác giữa ASEAN và Trung Quốc.

🎉 Học bổng cover toàn bộ chi phí máy bay, ăn ở, học phí học tập,... tại Trung Quốc

Học bổng bao gồm các chương trình:
- Tiến sĩ (3-4 năm học)
- Thạc sĩ (2-3 năm học)
- Học bổng nghiên cứu (5-6 tháng)
- Khóa đào tạo ngắn hạn (7-15 ngày)

Thông tin đầy đủ tại https://bit.ly/2XwtivS

Hãy cùng tham gia nào các bạn 🎉