254 Nguyễn Văn Linh, Đà Nẵng,Việt Nam

Bổ sung hồ sơ nhập học sinh viên K24

17 Tháng Bảy, 2020

 

[BỔ SUNG HỒ SUNG NHẬP HỌC CỦA SINH VIÊN K24]

Chào các em,

Phòng Công tác sinh viên (CTSV) thông báo: những sinh viên K24 có tên trong danh sách sau (xem file đính kèm) bổ sung các giấy tờ trong hồ sơ nhập học cho phòng CTSV nhé.

Hạn cuối: 31/10/2020

🔯Lưu ý: Sinh viên tự lọc tên trong danh sách dưới đây, nộp giấy tờ thiếu cho Ban Cán sự lớp mình để tổng hợp nộp về P.CTSV. Phòng CTSV không tiếp nhận riêng lẻ.