254 Nguyễn Văn Linh, Đà Nẵng,Việt Nam

Lịch thi dự kiến giai đoạn 2 HK 2 năm học 2019-2020

17 Tháng Sáu, 2020

Cô gửi các em lịch thi DỰ KIẾN tập trung cho toàn trường, cho giai đoạn 2, học kỳ II, 2020. Các em chú ý, đây chỉ là lịch DỰ KIẾN để các em chuẩn bị ôn tập, không phải lịch chính thức, chỉ có giá trị tham khảo thôi các em nhé.

/Content/imageUpload/files/lich%20thi%20hk2-%202020(1).xlsx