254 Nguyễn Văn Linh, Đà Nẵng,Việt Nam

Lịch học online tuần 33

16 Tháng Ba, 2020

Danh sách các môn học online tuần 33 (16/03/2020 - 21/03/2020):

- IS-BIO 101 B - (ADP K24TROY-TPM, K25TROY-TPM), lúc 08:00 am ngày 16/03/2020

- IS-MGT 406 B - (ADP K22KEU-QTH, K23KEU-QTH), lúc 08:00 am ngày 16/03/2020.

 

LNTĐ.