254 Nguyễn Văn Linh, Đà Nẵng,Việt Nam

Lịch thi dự kiến giai đoạn 2 - HK1/2021-2022

23 Tháng Mười Hai, 2021

Sinh viên xem fie đính kèm.

Mọi thắc mắc sinh viên liên hệ văn phòng ADP.

 

-LNTĐ-

Danh sách tập tin đính kèm