254 Nguyễn Văn Linh, Đà Nẵng,Việt Nam

Lịch thi KTHP giai đoạn 1 - HK1/2021-2022 (chính thức)

17 Tháng Tám, 2021

Sinh viên theo dõi lichj thi taại file dinhd kèm.

Sinh viên cần hoàn thành học phí trước khi thi môn đầu tiên 3 ngày.

 

-LNTĐ-