254 Nguyễn Văn Linh, Đà Nẵng,Việt Nam
TT MÃ NGÀNH TÊN NGÀNH TÊN CHUYÊN NGÀNH MÃ CHUYÊN NGÀNH KHỐI XÉT HỌC BẠ KHỐI XÉT KẾT QUẢ THI
1 7480103 Kỹ thuật Phần mềm Khoa học máy tính TROY 102(TROY) A00,A01,A02,D01 A00,A16,C01,D01
2 7810103 Quản trị Dịch vụ Du lịch & Lữ hành Quản trị Du lịch & Khách sạn TROY 407(TROY) A00,A01,C00,D01 A00,C00,C15,D01
3 7340101 Quản trị Kinh doanh Quản trị Kinh doanh KEUKA 400(KE) A00,C01,C02,D01 A00,A16,C01,D01

Đặc biệt: Những học sinh tốt nghiệp các chương trình THPT quốc tế trên lãnh thổ Việt Nam và

học sinh tốt nghiệp THPT ở nước ngoài được tuyển thẳng vào chương trình ADP.