254 Nguyễn Văn Linh, Đà Nẵng,Việt Nam

Đội ngũ giảng viên của Chương trình bao gồm các Giáo sư, Tiến sĩ đến từ ĐH Troy, ĐH Keuka và các giảng viên giàu kinh nghiệm, được trực tiếp ĐH Troy và ĐH Keuka kiểm tra và đánh giá năng lực nhằm đảm bảo chất lượng dạy và học.

Giảng viên

TS David Marnix Albrecht VERCAUTEREN

Trình độ:Tiến sĩ

Trường:Ghent University (BELGIUM)

Môn học: Introduction to Physics

Chức vụ:Giảng viên - Viện Nghiên cứu & Phát triển công nghệ cao - Đại học Duy Tân

Địa chỉ: Hải Châu - Đà Nẵng

Email: vercauterendavid@dtu.edu.vn

Website: