254 Nguyễn Văn Linh, Đà Nẵng,Việt Nam

Đội ngũ Quản lý và nhân viên của chương trình ADP là (bao gồm) các tiến sĩ, thạc sĩ và cử nhân có kinh nghiệm giảng dạy, học tập và làm việc tại các đại học danh tiếng trong và ngoài nước.

Cán bộ hành chính

ThS Trịnh Thị Xuân Vân

Trình độ:Thạc Sĩ

Trường:Đại Học Kinh Tế Thành Phố Hồ Chí Minh

Chức vụ:Chuyên viên

Địa chỉ: Hải Châu - Đà Nẵng

Email: trinhtxuanvan@dtu.edu.vn

Website:

Lý lịch:

Đang cập nhật dữ liệu...