254 Nguyễn Văn Linh, Đà Nẵng,Việt Nam

Đội ngũ giảng viên của Chương trình bao gồm các Giáo sư, Tiến sĩ đến từ ĐH Troy, ĐH Keuka và các giảng viên giàu kinh nghiệm, được trực tiếp ĐH Troy và ĐH Keuka kiểm tra và đánh giá năng lực nhằm đảm bảo chất lượng dạy và học.

Giảng viên

TS Hsu Tsu Hsuan

Trình độ:Tiến sĩ

Trường:University of Northern Colorado, U.S.A.

Môn học: - Principles of Psychology - Business Ethics - Principles of Management

Chức vụ:Giảng viên- Viện Đào tạo quốc tế

Địa chỉ: Đà Nẵng

Email: fenton47@gmail.com

Website:

Lý lịch:

Education

 1. University of Northern Colorado (U.S.A.), Human Rehabilitation, Ph.D. (2012).
 2. University of Hawaii at Manoa (U.S.A.), Special Education, M.Ed (2006).
 3. University of Hawaii at Manoa (U.S.A.), Communication, B.A. (2003).

Experience

 1. Duy Tan University, Danang, Vietnam (2017-current)
 2. Ton Duc Thang University, HCMC, Vietnam (2016-2017)
 3. Toko University, Taiwan (2012-2016)
 4. University of Northern Colorado (2010-2012)

Research Paper

 1. Y. H. Liu, P. J. Chao, J. H. Fried, Y. T. Huang, & T. H. Hsu (2020, invite to revise and resubmit). Self-Report Ageist Attitudes and Behaviors among Taiwan Senior Education Practitioners. Adult Education Quarterly. (SSCI).
 2. P. J. Chao, Y. H. Cheng, J. H. Fried, Y. T. Huang, & T. H. Hsu (2020, invite to revise and resubmit). Are We Ready to be e-Social Service Practitioners for Older for Peer Review Only Adults? Potential of Taiwanese Social Service College Students. (Scoups).
 3. Hsu, T. H., Liu, Y. H., Cheng, Y. H., Chao, P. j., Huang, Y. T., & Ososkie, J. N. (2020). Inclusive instruction and the understanding of disability among university faculty members in Taiwan. Journal of Postsecondary Education and Disability. ESCI, In-press.
 4. Hsu, T. H., Kuo, Che-Nan, Fried, Juliet H., Chao, Pei-Ju, & Huang, Ying-Ting (2020). Exploring the practices of inclusive instruction and perceptions toward disability among Vietnamese university faculty members. Journal of Rehabilitation, 86(1), 41-53. (SSCI).
 5. Hsu, T. H., Chao, P. J., Huang, Y. T., Bezyak, J. L., & Ososkie, J. N. (2019). Affective reactions of Vietnamese toward coworkers with disabilities and perceptions of community inclusion. Rehabilitation Counseling Bulletin, 63(1), 50-63. doi:10.1177/0034355218804356 (SSCI).
 6. Chao, P. J., Huang, Y. T., Fried, J. H., Hsu, T. H., & Ososkie, J. N. (2018). Attitudes and reflections of Vietnamese managers toward their employees with disabilities. Journal of Rehabilitation, 84(3), 14-27. (SSCI).
 7. Hsu, T. H., Huang, Y. T., Liu, Y. H., Ososkie, J., Fried, J. H., Bezyak, J. L. (2015). Taiwanese attitudes and affective reactions toward individuals and coworkers who have intellectual disabilities. American Journal on Intellectual and Developmental Disabilities, 120(2), 110-124. doi:10.1352/1944-7558-120.2.110 (SSCI).
 8. Huang, Y. T., Hsu, T. H., Chen, H. Z., Fried, J. H., Ososkie, J. N. , & Bezyak, j. (2014). Taiwanese graduate business students’ attitudes about the employability of people with disabilities. Journal of Rehabilitation, 80(3), 40-52. (SSCI).
 9. Huang, Y. T., Ososkie, J. N. , & Hsu, T. H. (2011). Impact on marital and sibling relationships of Taiwanese families who have a child with a disability. Journal of Comparative Family Studies, 42(2), 213-232. (SSCI).
 10. Hsu, T. H., Ososkie, J. N., & Huang, Y. T. (2009). Challenges in transition from sheltered workshop to competitive employment. Perspectives of Taiwan social enterprise transition specialists. Journal of Rehabilitation, 75(4), 19-26. (SSCI).
 11.  Huang, Y. T., Fried, J. H., & Hsu, T. H. (2009). Taiwanese mothers’ attitude change toward individual s with disabilities. Journal of Social Work in Disability & Rehabilitation, 8: 82- 94. (SSCI).

Book

 1. Liao, W. C. , Hsu, T. H. , Huang, C. C. , Chen, C. C. , Tsai, C. C. , & Teng, M. Y. (2016). Introduction of Senior Services. Taipei: National Open University Publication.