254 Nguyễn Văn Linh, Đà Nẵng,Việt Nam

Đội ngũ giảng viên của Chương trình bao gồm các Giáo sư, Tiến sĩ đến từ ĐH Troy, ĐH Keuka và các giảng viên giàu kinh nghiệm, được trực tiếp ĐH Troy và ĐH Keuka kiểm tra và đánh giá năng lực nhằm đảm bảo chất lượng dạy và học.

Giảng viên

TS Pei Ju Chao

Trình độ:Tiến sĩ

Trường:National Kaohsiung First University of Science and Technology, Taiwan

Môn học: - Introduction to Network and Telecommunications - Foundations of Computer Systems

Chức vụ:Giảng viên - Viện Đào tạo quốc tế - Trường Đại học Duy Tân

Địa chỉ: Đà Nẵng

Email: chaopj1030@gmail.com

Website:

Lý lịch:

Education:

 1. National Kaohsiung First University of Science and Technology, Taiwan (R.O.C.), Management, Ph.D. (2012)
 2. Shu-Te University, Taiwan (R.O.C.), Information & Management,  Master (2003)
 3. Shih-Chien University, Taiwan (R.O.C.), Information & Management, Bachelor (2001)

Work experience

 1. Duy Tan University, Danang, Vietnam (2017-current)
 2. Ton Duc Thang University, HCMC, Vietnam (2016-2017)
 3. Toko University, Taiwan (2013-2016)
 4. National Kaohsiung, First University of Science and Technology, Taiwan (2009-2013)

Research

 1. Yu-Huei Cheng, Pei-Ju Chao, Hsin-Ying Liang, and Che-Nan Kuo (2020), Smart Home Environment Management Using Programmable Logic Controller, Engineering Letters, 28(4), 1174-1181. (SCI)
 2. Hsu, T. H., Chao, P. J., Kuo, C. N., Huang, Y. T., & Fried, J. H. (2020), Exploring the Practices of Inclusive Instruction and Perceptions toward Disability Among Vietnamese University Faculty Members, Journal of Rehabilitation, 86(1), 41-53. (SSCI)
 3. Hsu, T. H., Chao, P. J., Huang, Y. T., Bezyak, J. L., & Ososkie, J. N. (2018), Affective Reactions of Vietnamese Toward Coworkers with Disabilities and Perceptions of Communities Inclusion, Rehabilitation Counseling Bulletin, 63(1), 50-63. (SSCI)
 4. Chao, P. J., Hsu, T. H., Huang, Y. T., Ososkie, J. N., & Fried, J. H. (2018), Attitudes and Reflections of Vietnamese Managers Toward Their Employees with Disabilities, Journal of Rehabilitation, 84(3), 14-27. (SSCI)
 5. Yu-Huei Cheng, Pei-Ju Chao, and Che-Nan Kuo (2019), Mobile Robot Path Planning using a Teaching-Learning-Interactive Learning-Based Optimization, IAENG International Journal of Computer Science, 46(2), 199-207. (Scopus)
 6. W. I. Lee, T. H. Chang, & P. J. Chao (2007), The Relationship between Quality of Healthcare Service and Customer Satisfaction: An Example of Hospitals in Taiwan, Journal of the Chinese Institute of Industrial Engineers, 24(1), 81-95. (EI)
 7. P. J. Chao, T. H. Hsu, T. P. Liu, & Y. H. Cheng (2020), Awareness, Knowledge, and Attitude towards Artificial Intelligence: Perspectives of Vietnamese Information Technology Students, Proceedings of International Symposium on Computer, Consumer and Control (IS3C2020), Taichung, Taiwan. (Conference paper)
 8. T. H. Wu, F. H. Wen, P. J. Chao, & T. C. Wu (2018), Big Data Methods for Studying Firm’s Sustainable Patterns in Corporate Social Responsibility Report, Proceedings of 13th International Congress on Logistics and SCM Systems (ICLS 2018), HCMC, Vietnam. (Conference paper)