254 Nguyễn Văn Linh, Đà Nẵng,Việt Nam

Đội ngũ Quản lý và nhân viên của chương trình ADP là (bao gồm) các tiến sĩ, thạc sĩ và cử nhân có kinh nghiệm giảng dạy, học tập và làm việc tại các đại học danh tiếng trong và ngoài nước.

Quản lý chương trình

ThS Lê Thị Khánh Hòa

Trình độ:Thạc Sĩ

Trường:Western Sydney University- AUSTRALIA

Chức vụ:Phó Giám đốc chương trình ADP

Địa chỉ: Đà Nẵng

Email: letkhanhhoa2@duytan.edu.vn

Website:

Lý lịch:

QUÁ TRÌNH ĐÀO TẠO

1. Đại học:

Hệ đào tạo:                Chính quy tập trung

Nơi đào tạo:              Đại học Kinh Tế Tp HCM

Ngành học:                Tài Chính Doanh Nghiệp

Nước đào tạo:             Việt Nam                      Năm tốt nghiệp: 2013

2. Sau đại học

-Thạc sĩ chuyên ngành:        Tài Chính Doanh Nghiệp                  Năm cấp bằng:     2017

  Nơi đào tạo:              Western Sydney University- AUSTRALIA

- Tên luận văn:         Phân tích sự ảnh hưởng của cấu trúc nợ đối với tài chính doanh nghiệp.

QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC CHUYÊN MÔN

Thời gian

Nơi công tác

Công việc đảm nhiệm

 2013-2014

Công Ty Ringier Việt Nam

Sales man

 

2018-nay

 Viện Đào tạo quốc tế, Đại học Duy Tân

 Giảng viên

QUÁ TRÌNH NGHIÊN CỨU KHOA HỌC

Các đề tài nghiên cứu khoa học đã và đang tham gia:

TT

Tên đề tài nghiên cứu

Năm bắt đầu/Năm hoàn thành

Đề tài cấp (NN, Bộ, ngành, trường)

Trách nhiệm tham gia trong đề tài

1

Xem xét mức độ truyền dẫn lãi suất ngân hàng trong các nước có tỷ giá cố định neo theo đồng USD. So sánh dữ liệu chéo các nước

2013

Đề tài Cấp Trường

Chủ nhiệm đề tài