254 Nguyễn Văn Linh, Đà Nẵng,Việt Nam

Đội ngũ giảng viên của Chương trình bao gồm các Giáo sư, Tiến sĩ đến từ ĐH Troy, ĐH Keuka và các giảng viên giàu kinh nghiệm, được trực tiếp ĐH Troy và ĐH Keuka kiểm tra và đánh giá năng lực nhằm đảm bảo chất lượng dạy và học.

Giảng viên

TS Nguyễn Thị Dương

Trình độ:Tiến sĩ

Trường:Trường Đại học Quốc Gia Khoa học Cao Hùng (Đài Loan)

Môn học: International Finance

Chức vụ:Giảng viên - Viện Đào tạo quốc tế - Trường Đại học Duy Tân

Địa chỉ: Liên Chiểu - Đà Nẵng

Email: nguyenthiduong1@dtu.edu.vn

Website:

Lý lịch:

QUÁ TRÌNH ĐÀO TẠO

 1. Đại học:

Hệ đào tạo:   Chính quy

Nơi đào tạo:  Trường Đại học Quốc tế Bắc Hà

Ngành học:   Tài chính – Ngân hàng

Nước đào tạo:    Việt Nam              Năm tốt nghiệp:    2012

 1. Sau Đại học
 1. Thạc sỹ:

Nơi đào tạo: Trường Đại học Quốc Gia Khoa học Ứng Dụng Cao Hùng (Đài Loan)

Ngành học: Quản lý Công nghiệp

Ngôn ngữ giảng dạy: 100% Tiếng Anh

Nước đào tạo: Đài Loan                  Năm tốt nghiệp: 2015

 1. Tiến Sỹ

Nơi đào tạo: Trường Đại học Quốc Gia Khoa học Cao Hùng (Đài Loan)

Ngành học: Quản lý Công nghiệp

Ngôn ngữ giảng dạy: 100% Tiếng Anh

Nước đào tạo: Đài Loan            Năm tốt nghiệp: 2020

 

Ngoại ngữ

 • Tiếng Anh: Thành thạo bốn kỹ năng: Nghe, nói, đọc, viết (IELTS 6.5 và TOEIC 860)
 • Tiếng Trung: Thành thạo nghe, nói, trung cấp đọc và viết.

 

QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC CHUYÊN MÔN

Thời gian

Nơi công tác

Công việc đảm nhiệm

Từ 8/20122/2013  

Đại học quốc tế Bắc Hà

Trợ giảng, trợ lý của Trường phòng Đào Tạo, chuyên viên phụ trách sinh viên du học

Từ 1/2020 – nay   

Trường ĐH Duy Tân.

Giảng viên

 

QUÁ TRÌNH NGHIÊN CỨU KHOA HỌC

Các tạp chí khoa học đã được xuất bản:

 

 1. Wang, L.W; Le, K.D; Nguyen, T.D. Assessment of the Energy Efficiency Improvement of Twenty-Five Countries: A DEA Approach. Energies 2019, 12, 1535; doi:10.3390/en12081535

  - Thể loại tạp chí: Danh mục Trích dẫn Khoa học mở rộng (Science Citation Index Expanded, viết tắt: SCIE)

              - Impact factor: Chỉ số impact factor năm là 2.707 và chỉ số impact factor trong 5 năm là 2.990

 1. Wang, C.N; Nguyen, T.D, Le, M.D. Assessing Performance Efficiency of Information and Communication Technology Industry-Forecasting and Evaluating: The Case in Vietnam. Applied Science 2019, 9, 3996; doi:10.3390/app9193996.

  - Thể loại tạp chí: Danh mục Trích dẫn Khoa học mở rộng (Science Citation Index Expanded, viết tắt: SCIE)

              - Impact factor: Chỉ số impact factor năm là 2.217 và chỉ số impact factor trong 5 năm là 2.287

 1. Wang, C.N; Nguyen, T.D; Yu, M.C. Energy Use Efficiency Past-to-Future Evaluation: An International Comparison. Energies 2019, 12, 3804; doi:10.3390/en12193804.

  - Thể loại tạp chí: Danh mục Trích dẫn Khoa học mở rộng (Science Citation Index Expanded, viết tắt: SCIE)

              - Impact factor: Chỉ số impact factor năm là 2.707 và chỉ số impact factor trong 5 năm là 2.990

 1. Wang, L.W; Le, K.D; Nguyen, T.D. Applying SFA and DEA in Measuring Bank's Cost Efficiency in Relation to Lending Activities: The Case of Vietnamese Commercial Banks. International Journal of Scientific and Research Publications 2019, Volume 9, Issue 10, October 2019 70 ISSN 2250-3153; DOI: 10.29322/IJSRP.9.10.2019.p9411.

   - Thể loại tạp chí: Tạp chí khoa học quốc tế

               - Impact factor: Chỉ số impact factor năm 6.64

 1. Yu, M.C; Wang, C.N; Nguyen, T.D. A comparative study on Vietnamese Commercial Bank’s Efficiency: Intermediation Approach Versus Profit-based Approach. International Journal of Management and Applied Science 2017, ISSN: 2394-7926, Volume-3, Issue-7.

   - Thể loại tạp chí: Tạp chí khoa học quốc tế

               - Impact factor: Chỉ số impact factor năm 4.1