254 Nguyễn Văn Linh, Đà Nẵng,Việt Nam

Đội ngũ Quản lý và nhân viên của chương trình ADP là (bao gồm) các tiến sĩ, thạc sĩ và cử nhân có kinh nghiệm giảng dạy, học tập và làm việc tại các đại học danh tiếng trong và ngoài nước.

Quản lý chương trình

TS Đặng Văn Cường

Trình độ:Tiến sĩ

Trường:Vinh University

Chức vụ:Giám đốc chương trình ADP

Địa chỉ: 184 Nguyen Van Linh Street, Da Nang City, Vietnam

Email: dvcuong@duytan.edu.vn

Website:

ThS Lê Thị Khánh Hòa

Trình độ:Thạc Sĩ

Trường:Western Sydney University- AUSTRALIA

Chức vụ:Phó Giám đốc chương trình ADP

Địa chỉ: Đà Nẵng

Email: letkhanhhoa2@duytan.edu.vn

Website:

ThS Trần Thị Thúy Ái

Trình độ:Thạc Sĩ

Trường:

Chức vụ:Phó Giám đốc chương trình ADP

Địa chỉ: Đà Nẵng

Email: trantthuyai@duytan.edu.vn

Website:

Cán bộ hành chính

ThS Phan Thị Như Uyên

Trình độ:Thạc Sĩ

Trường:

Chức vụ:Chuyên viên

Địa chỉ: Đà Nẵng

Email: phantnhuuyen@dtu.edu.vn

Website:

CN Lê Nguyễn Thục Đoan

Trình độ:Cử nhân

Trường:

Chức vụ:Giáo vụ

Địa chỉ: Đà Nẵng

Email: lenthucdoan@dtu.edu.vn

Website:

ThS Trịnh Thị Xuân Vân

Trình độ:Thạc Sĩ

Trường:Đại Học Kinh Tế Thành Phố Hồ Chí Minh

Chức vụ:Chuyên viên

Địa chỉ: Hải Châu - Đà Nẵng

Email: trinhtxuanvan@dtu.edu.vn

Website: