254 Nguyễn Văn Linh, Đà Nẵng,Việt Nam

Đội ngũ giảng viên của Chương trình bao gồm các Giáo sư, Tiến sĩ đến từ ĐH Troy, ĐH Keuka và các giảng viên giàu kinh nghiệm, được trực tiếp ĐH Troy và ĐH Keuka kiểm tra và đánh giá năng lực nhằm đảm bảo chất lượng dạy và học.

Giảng viên

TS Pei Ju Chao

Trình độ:Tiến sĩ

Trường:National Kaohsiung First University of Science and Technology, Taiwan

Môn học: - Introduction to Network and Telecommunications - Foundations of Computer Systems

Chức vụ:Giảng viên - Viện Đào tạo quốc tế - Trường Đại học Duy Tân

Địa chỉ: Đà Nẵng

Email: chaopj1030@gmail.com

Website:

TS Hsu Tsu Hsuan

Trình độ:Tiến sĩ

Trường:University of Northern Colorado, U.S.A.

Môn học: - Principles of Psychology - Business Ethics - Principles of Management

Chức vụ:Giảng viên- Viện Đào tạo quốc tế

Địa chỉ: Đà Nẵng

Email: fenton47@gmail.com

Website:

TS Hsu Yun Chin

Trình độ:Tiến sĩ

Trường:Massey University, New Zealand

Môn học: - Principles of Marketing - Introduction to Macroeconomics - Basic Composition

Chức vụ:Giảng viên - Viện Đào tạo quốc tế - Trường Đại học Duy Tân

Địa chỉ: Taiwan

Email: payahsu@gmail.com

Website:

TS Perfecto Gatbonton Aquino, Jr.

Trình độ:Tiến sĩ

Trường:Royal and Pontifical University of Santo Tomas, Manila, Philippines

Môn học: Public Speaking

Chức vụ:Giảng viên - Viện Nghiên cứu kinh tế-Xã hội - Đại học Duy Tân

Địa chỉ: Hải Châu - Đà Nẵng

Email: jesusper186@gmail.com

Website:

TS David Marnix Albrecht VERCAUTEREN

Trình độ:Tiến sĩ

Trường:Ghent University (BELGIUM)

Môn học: Introduction to Physics

Chức vụ:Giảng viên - Viện Nghiên cứu & Phát triển công nghệ cao - Đại học Duy Tân

Địa chỉ: Hải Châu - Đà Nẵng

Email: vercauterendavid@dtu.edu.vn

Website:

TS ANAND NAYYAR

Trình độ:Tiến sĩ

Trường:Desh Bhagat University, Mandi Gobindgarh

Môn học: eCommerce

Chức vụ:Giảng viên - Khoa Sau đại học - Đại học Duy Tân

Địa chỉ: Đà Nẵng

Email: anandnayyar@duytan.edu.vn

Website:

TS Nguyễn Thị Dương

Trình độ:Tiến sĩ

Trường:Trường Đại học Quốc Gia Khoa học Cao Hùng (Đài Loan)

Môn học: International Finance

Chức vụ:Giảng viên - Viện Đào tạo quốc tế - Trường Đại học Duy Tân

Địa chỉ: Liên Chiểu - Đà Nẵng

Email: nguyenthiduong1@dtu.edu.vn

Website:

TS Nguyễn Chinh Chiến

Trình độ:Tiến sĩ

Trường:Trường Đại học Laval, Canada

Môn học: Introduction to Chemistry

Chức vụ:Giảng viên - Viện Nghiên cứu & Phát triển công nghệ cao - Đại học Duy Tân

Địa chỉ: Đà Nẵng

Email: nguyenchinhchien@duytan.edu.vn

Website: